Tại thời điểm này, các Từ điển Thụy Điển - Đức có một số 2,344 từ trong thụy điển cũng như 38,084 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 99,147 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 526 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Thụy Điển - Đức, Thụy Điển, Đức, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Thụy Điển, dịch vụ Thụy Điển-Đức, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi ordboker.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0083 / 0.0019 (18)
Quay lại đầu trang