Tại thời điểm này, các Từ điển Na Uy - Đức có một số 982 từ trong na uy cũng như 5,665 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 113,417 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 602 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Na Uy - Đức, Na Uy, Đức, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Na Uy, dịch vụ Na Uy-Đức, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi ordboker.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.4343 / 0.1330 (18)
Quay lại đầu trang