Tại thời điểm này, các Từ điển Đức - Thụy Điển có một số 4,182 từ trong đức cũng như 36,360 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 125,689 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 667 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Đức - Thụy Điển, Đức, Thụy Điển, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Đức, dịch vụ Đức-Thụy Điển, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi ordboker.net
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
4.2103 / 0.1936 (18)
Quay lại đầu trang