2,344 բառեր. 38,084 Թարգմանություններ է.
99,147 բառերը / արտահայտությունները, 526 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Շվեդերեն, Շվեդերեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
1.7040 / 0.5610 (18)
Վերադառնալ սկիզբ