11,647 բառեր. 117,913 Թարգմանություններ է.
2,109,742 բառերը / արտահայտությունները, 11,182 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Շվեդերեն, Շվեդերեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.8563 / 0.0332 (18)
Վերադառնալ սկիզբ