982 բառեր. 5,665 Թարգմանություններ է.
113,417 բառերը / արտահայտությունները, 602 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Նորվեգերեն, Նորվեգերեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0186 / 0.0112 (18)
Վերադառնալ սկիզբ