4,182 բառեր. 36,360 Թարգմանություններ է.
125,689 բառերը / արտահայտությունները, 667 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Շվեդերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0136 / 0.0078 (18)
Վերադառնալ սկիզբ