10,733 բառեր. 116,148 Թարգմանություններ է.
1,866,759 բառերը / արտահայտությունները, 9,894 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Շվեդերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0148 / 0.0090 (18)
Վերադառնալ սկիզբ