12,911 բառեր. 31,849 Թարգմանություններ է.
4,883,879 բառերը / արտահայտությունները, 25,885 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Նորվեգերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է ordboker.net
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.7010 / 0.0425 (18)
Վերադառնալ սկիզբ